Vi kräver (fortfarande) att Björn Eriksson avgår

Publicerad: 23 oktober 2020

Riksidrottsförbundets (RF) uppdrag är att stödja, företräda, utveckla och leda idrottsrörelsen med alla dess specialförbund. RF:s arbete kring intressepolitik, det vill säga att företräda idrottens intressen i maktens korridorer, är extremt viktigt för idrottsrörelsens framtida utveckling. På flera punkter ser vi dock att RF misslyckas med sitt uppdrag.

I sitt intressepolitiska program skriver RF att idrotten ska vara tillgängligt för alla, genom hela livet. Att det ska vara en naturlig del av den hållbara staden. I Stockholm ser vi hur plan- och anläggningsbristen blir allt mer påtaglig för varje dag som går. Ishallar rivs utan att ersättas och redan fullbelagda fotbollsplaners öppettider begränsas på grund av "buller". Våra politiker gör lite, eller ingenting, för att förbättra situationen. RF tar inte ens debatten.

Vidare skriver man att idrottsrelaterad brottslighet måste bekämpas genom ett gott samarbete mellan berörda myndigheter och idrottsklubbar. Ändå stod RF på sidlinjen och applåderade när Polismyndigheten under fjolåret implementerade den så kallade villkorstrappan. En metod som vi och flera företrädare från idrottsklubbarna är starkt kritiska mot. Det försämrar möjligheten till ett fungerande samarbete och leder till en orimlig kollektiv bestraffning. Den är ett direkt hot mot både supporterkulturen och idrotten i stort. 

Under pågående pandemi har det för oss blivit ännu tydligare att RF saknar förmåga och/eller vilja att företräda idrottens intressen och lyfta dess frågor på den politiska agendan. Vi ser hur politiker och berörda myndigheter gång på gång förhalar frågor kring rådande publikrestriktioner eller arrangemang av (ungdoms-)cuper och motionslopp. Frågor som får de flesta av landets elitklubbar att blöda ekonomiskt. RF sitter snällt och tackar och tar emot det lilla stöd idrotten har fått. Ett stöd som inte räcker på långa vägar.

Förtroendet för RF:s ledning, med Björn Eriksson i spetsen, är förbrukat sedan länge. Det har blivit alldeles för uppenbart att de saknar intresse och/eller förmåga att föra idrottens talan.

Redan förra året uppmanade vi samtliga sektioner inom Hammarby IF att agera mot sina respektive specialförbund för att avsätta Björn Eriksson som ordförande för Riksidrottsförbundet (den texten finns att läsa här). Sedan dess har vi inte kunnat se någon förändring till det bättre, snarare tvärtom.

Bajen Fans kommer därför att intensifiera arbetet för att samtliga alliansföreningar inom Hammarby IF ska verka för att byta ut RF:s ledning. Vi uppmanar även landets övriga supporterföreningar att göra detsamma inom sina respektive klubbar. Tillsammans lyfter vi upp idrotten till makthavarnas agenda igen!

/Bajen FansTillbaka