Bajen Fans betyder två saker. Dels är det namnet på den klack som stödjer Hammarby IF, alltså namnet på själva det fysiska kollektiv som finns på läktaren, dels är det namnet på den förening som organiserar denna klack. Dessa begrepp är inte synonyma. Man måste därför veta i vilken betydelse man använder namnet, annars kan en viss förvirring uppstå.

Bajen Fans har hela tiden varit fristående från Hammarby IF. Man har dock alltid haft kontakt med “moderföreningen”, och under senare år har dessa kontakter varit mycket intensiva och i stort ömsesidigt positiva.

Bajen Fans grundades 1981. Namnet konstruerades vid föreningsbildandet. Fram till dess hade klacken haft benämningen “Hammarbyklacken” eller liknande. Föreningens rötter kan urskiljas vid mitten av 1970-talet. Det var då den supportergeneration som är född i 50-talets slut och 60-talets början började samlas på en viss sektion på matcherna. Under 70-talets slut växte denna skara. Den organiserade supporterverksamheten, främst resor till vissa bortamatcher, skedde vid denna tid i Hammarby Supporterklubbs regi. I takt med att supportrarna i ungdomsgenerationen blev allt fler uppstod motsättningar de äldre.

Foto: Peter Jonsson

Efter en del incidenter med vissa våldsinslag tog den äldre generationen avstånd från verksamheten och därför bildades Bajen Fans. Föreningens företrädare har under hela den tid man verkat propagerat för att man så långt som möjligt skall hålla ihop hela supporterkollektivet. Detta är det bästa sättet att motverka de negativa tendenser som onekligen finns. Unikt med Bajen Fans är att den generation som grundade föreningen fortfarande i högsta grad deltar i verksamheten och att man lyckats hålla ihop föreningen för varje ny supportergeneration som kommit. Man har dessutom till viss del lyckats inlemma även äldre supportrar i föreningen. Bajen Fans är idag ingen ungdomsorganisation.

Föreningsbildandet sammanföll med en för Hammarby IF framgångsrik tid. 1982 tog först hockeylaget för första gången steget upp i Elitserien och senare samma år spelade fotbollen SM-final. Antalet medlemmar det första verksamhetsåret var närmare 1300. Under mitten av 80-talet minskade sedan antalet medlemmar, som lägst var det knappt 500. Vid slutet av 80-talet började medlemsantalet åter att öka och 1994 uppgick det till närmare 3000, året därpå till hela 3700. Sedan dess har snittet fortsatt öka. År 2012 var vi nästan 10 000.