Referat från Bajen Fans årsmöte 2022

Publicerad: 24 mars 2022

"Skål för Bajen" lät det på traditionsenligt sätt när ordförande Jonas Karlsson Öhlin öppnade sitt sista årsmöte som ordförande för Bajen Fans. 23 stycken tappra individer, varav elva från sittande styrelse, hade begett sig till Gula villan för att utöva sin föreningsdemokratiska rätt och utgjorde därmed mötets röstlängd.

 

Efter att punkterna kring mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen behandlats, valdes Urban Rybrink och Kalle Strandberg till mötets ordförande respektive sekreterare. Tommy Wahlund och Niklas Lundström valdes till mötets justeringsmän tillika rösträknare.

 

När mötespresidiet var på plats var det dags för Jonas att föredra styrelsens verksamhetsberättelse samt Niklas att redogöra för den ekonomiska förvaltningen. Därefter var det dags för föreningens ena revisor, Klas Lindahl, att föredra revisorernas berättelse över styrelsens arbete. Årsmötet gav därefter styrelsen enhällig ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas yrkande. Var du inte på plats, eller bara vill läsa igenom dessa dokument igen, hittar du dem här (Bajen Fans | NyheterDags för årsmöte 2022), under "Dokument".

Medlemsavgifterna för 2023 lämnades oförändrade, det vill säga 250 kr för vuxen, 125 kr för ungdom och pensionär samt 50 kr för barn.

 

Sedan var det dags för val till styrelsen. Till Bajen Fans nya ordförande, för en tid av 1 år, valdes den mångårige styrelseledamoten Kalle Strandberg. Stort grattis! Vi vill också rikta ett stort tack till avgående ordförande, Jonas, för sitt engagemang och sin tid i föreningen!

 

Niklas Lundström fick sedan förnyat förtroende som kassör för en tid av 2 år och Pontus Håkansson valdes till ny sekreterare för en tid av 1 år.

 

Till ledamöter fyllnadsvaldes Colin Nairn och Marcus Beckford för en tid om 2 år medan Ebba Radinger omvaldes om en tid på 2 år. De får sällskap av den nyinvalde Björn Jonsson som även han valdes in på ett mandat om 2 år. Utöver dessa sitter Martin Nilsson, Kattis Ericsson, Erkki Koskinen och Tommy Wahlund som ledamöter i styrelsen på mandat i ytterligare ett år.

 

Till suppleanter valdes i tur och ordning Martina Locatelli, Mikael Bjuremalm och Josefine Staaf för en tid om 1 år.

 

Som föreningens revisor fick Klas Lindahl förnyat förtroende.

 

Till ny valberedning valdes Jonas Karlsson Öhlin (sammankallande), Johanna Sjödin och Jonna Nyman. Vi tackar avgående valberedning för deras arbete!

 

Till årsmötet fanns inga inkomna motioner. Styrelsen har sett under året att det finns ett stort engagemang och många åsikter hos våra medlemmar. Vi uppmanar er därför att nyttja er föreningsdemokratiska rätt och skicka in motioner till nästkommande årsmöte. Årsmötet är vårt högst styrande organ och det som beslutas där blir styrelsens kompass i alla våra beslut. Så var med och styr vår riktning - Skicka in motioner till nästa år!

 

Då det heller inte fanns några övriga frågor, så avslutades mötet och följdes av en avtackning av Jonas som lämnade över ordförandeklubban till Kalle.

Tillbaka