Idrott är en trendig lösning på sociala problem. Inte för att det just har stöd i forskningen utan för att det finns en idé om att idrott skapar aktiva och ansvarstagande individer och i förlängningen ett livaktigt och fostrande civilsamhälle. Detta är någonting som vi på Insamlingsstiftelsen Saturnus tror på.

Barn och ungdomar kan genom deltagande i idrott rustas med egenmakt i form av självkänsla och självförtroende och dessa krafter kan överföras till och användas i andra sociala sammanhang.

Idrott kan bidra till just självförtroende och självkänsla. Sådana förmågor beskrivs som viktiga för att kunna ”välja rätt väg i livet” och för att våga säga nej till droger, gäng och kriminalitet – problem som lokaliseras specifikt till platsen där utanförskapet är förlagt. Vi tror på att det ska finnas autentiska och genuina förebilder som delar barnen och ungdomarnas erfarenheter, historia och identitet – som ingår i samma moraliska gemenskap – och som därför kan nå ut till ungdomarna i utanförskap. Här är det förebildernas personliga egenskaper som värderas, inte professionella färdigheter. 

Bajen Fans Colombia har funnits i Colombia i sedan 2017 och stöttat genom att främst rikta uppmärksamhet till barn och ungdomar som är glömde ifrån omvärlden. Starten började i byn Andlucia men har nu spridits sig i regionen. Det som startades med 13 pojkar från ”El barrio” har idag vuxit till ett idrottsprojekt som sysselsätter över 150 pojkar och flickor som spelar fotboll varje dag. I ett land som Colombia är machokulturen något djupt inrotat och det är något som vi kämpar för att bryta. Vi vill lyfta fram flickors utsatta situation och visa på hur viktigt det är att ge stöd till kvinnors utveckling och hur det påverkar samhällsutvecklingen. Idrotten är en ljusbärare för dessa flickor och kvinnor. Deras drömmar är lika värda som vilken pojke eller man som helst.

Idag har Bajen Fans 40 st tjejer som spelar organiserad fotboll och har chansen att följa sin dröm att bli en grym fotbollsspelare och människa. Vi är oerhört stolta!

Stödet är inte enbart från Bajen Fans utan från alla ifrån Hammarbyfamiljen. Det har donerats skor och kläder till barnen i Colombia. 

Bajen Fans Colombia är en del av Bajen Fans sociala projekt Grow Söderort och genom olika kampanjer har det samlats in över 140tsk till att detta idrottsprojekt kan få utveckla och växa.

Det har samlats in pengar till:

 • Heltidslön till Diego Largacha med allt inkluderat så att han känner en backning av oss och att han kan få jobba med dam och herrarna med full fokus.
 • Byggnation av en idrotts och utbildningscenter.
 • Betala turnueringsavgifter, transporter till matcher samt domaravgifter
 • Psykolog sessioner till de mest behövande barnen (är redan igång)
Fotbollen är en fantastisk kraft som kan förändra världen, inte minst för unga pojkar och flickor med låg självkänsla och komplicerade hemförhållanden

Sebastian Bojassen
Fotbollen har gett mig en starkare självkänsla, mina tränare tror på mig och jag med!

Miguel, 14 år
Varje gång jag går till träningen vet jag att jag blir en bättre spelare och lagkamrat.

Luisa, 20 år

Swisha din gåva till:


PLATS

Projektet befinner sig i bergsområdet La Marina i Valle del Cauca.  La Marina är en by som ligger ovanför storstaden Tulua. Ett område som har varit hårt drabbad av den väpnande konflikten. Paramilitär, guerilla och militär har alla stridit i området. De som alltid hamnar i korselden är civilbefolkningen. De barn och ungdomar som har växt upp under denna konflikt kallas för konfliktens barn. De barn och ungdomar som tillhör Bajen Fans Colombia är alla konfliktens barn men även den första generationen av fred.  Det är här vi väljer att befinna oss för det är här barnen behöver oss som mest. Att kunna sprida våra grönvita färger över en region som desperat vill förändra sitt rykte är fantastisk. Vi räds inga platser och vi kommer med en fotboll istället för ett vapen. Vi kommer med glädje och kärlek istället för rädsla och våld.

MÅLSÄTTNING

Bajen Fans Colombia och idrottsprojektet Livbojan har som målsättning att ansluta så många barn och ungdomar som möjligt och erbjuda dem ett alternativ ifrån gatan. Genom att erbjuda dessa barn och ungdomar organiserade träningar ökar chansen till att dessa barn och unga får en bättre tillvaro samt framtid om de väljer att delta i.

Vi på Saturnus och Bajen Fans tror på att idrotten räddar liv, men att skolan har en lika stor roll i utvecklandet av individen, dessa två går hand i hand. Som krav för att få vara med i Livbojan måste barn och ungdomarna uppfylla utbildningskravet. Närvaro i skolan där man gör sitt yttersta för att nå goda studieresultat. Vi ger men vi kräver att deltagarna ska involvera sig till hundra procent.

 1. Bli duktiga fotbollsspelare
 2. Förmå dem att fullfölja skolan
 3. Förhindra rekrytering till prostitution
 4. Avväpning av barn
 5. Förhindra att de engageras i grov brottslighet
 6. Förhindra att de engageras i drogverksamhet
 7. Att skapa goda medborgare som har en framtidsvision
 8. Ge flickorna en rättmässig chans att utöva fotboll på samma villkor som pojkarna
 9. Stärka självkänslan
 10. Bryta negativa mönster som samhället har av kvinnan.
 11. Bryta machokulturen
 12. Förmå dem att fullfölja skolan
 13. Att skapa goda medborgare som har en framtidsvision och är förebilder för sitt samhälle
 14. Framföra ett budskap av jämlikhet och inkludering

 

Detta projekt är något som vi alla ser som långsiktig och extremt produktivt för de barn och ungdomar som kommer från socialt utsatta områden i ett land som har präglats av ett inbördeskrig som varade över 60år. Genom idrotten får vi en chans att bryta mönster, bygga självkänsla, skapa goda medmänniskor men framförallt fantastiska förebilder. Förebilder som visar att ingenting är omöjligt och att om jag kan, kan du! 

Bajen Fans Colombia både damer och herrar ska bli ett omdöme både för sitt närmsta samhälle men även för Colombia. Vi vill framföra budskapet att oavsett kön, färg, ålder eller klasstillhörighet är du välkommen

2020 har vi en målsättning att sysselsätta 200 barn och ungdomar. Vi vill erbjuda dem ett alternativ från gatan och visa dem att genom idrotten kan man ta sig till oanade höjder i livet.

Forza Bajen och Bajen Fans Colombia.

Foto: Privat

Ingenting är OMÖJLIGT och alla tjejer som vill fullfölja sin dröm ska få chansen att göra det hos oss.

Diego Largacha, Tränare Bajen Fans Colombia