Villkorstrappan

Publicerad: 26 januari 2021

Bajen Fans utökar arbetet kring villkorstrappan.

Sedan två år tillbaka har Bajen Fans arbetat med att finna lösningar för att stoppa eller förändra den skenande vilkorstrappan. Ett arbete som stundom har varit väldigt tidskrävande och svårarbetat.

Vi vill växla upp. Nu utökas arbetet markant. I mitten på december 2020 påbörjades rekrytering till ett projekt för att involvera fler människor och finna nyckelpersoner med rätt erfarenhet.

Projektgruppen består nu av många olika människor med spetskompetens inom media, PR, politik och juridik.

 

Frågor om projektet och arbetet besvaras av Bajen Fans pressansvariga.Tillbaka