Pressmaterial

Materialet nedan får laddas ner och användas i pressammanhang. Materialet ska användas i originalutförande och får inte manipuleras. Om inget annat anges så tillhör copyright Bajen Fans. Vid frågor kring hur materialet får användas kontakta någon av våra presskontakter. Deras uppgifter hittar ni på pressektionens startsida.