Vi hoppas också att det händer något!

Publicerad: 21 oktober 2023

Under morgondagens derby kommer vi återigen att bevittna det nordiska polissamarbetet. Finska poliser kommer att involveras i insatsen kring derbyt, så som den danska och norska polisen tidigare under året har deltagit i liknande insatser. Syftet är enligt polisen att öva och stärka samarbetet länderna emellan för att i framtiden enklare kunna plocka in förstärkning vid demonstrationer, statsbesök eller just matcher med högre riskbild. Igår kväll kunde vi läsa hur Jesper Molander, kriminalinspektör vid NOA hos den svenska polisen, uttalade sig i den svenskspråkiga finska tidningen Hufvudstadsbladet gällande den kommande polisinsatsen:

“Vi hoppas nästan att något händer. Annars är övningen inte särdeles lärorik”, var ett av Molanders citat, där han syftar till sammandrabbningar mellan supportrar och/eller polis. 

I samma artikel berättar Molander hur han förväntar sig att något kommer att hända och att den finska polisen “...kommer behöva använda våld för att stävja bråk mellan supportergrupper.”

Polisens yttrande är förkastligt enligt oss, med tanke på hur den uttrycker en strävan efter våldsutövning. Vi i Bajen Fans hoppas dock också att det händer något, nämligen att:

  • Polisen återinför den dialogmodell som i början på 2010-talet sågs som en framgångsfaktor både inom forskningen och i övriga fotbollseuropa - där klubbar, supportergrupper och polis samverkade innan, under och efter match för att tillsammans skapa trygga matcharrangemang. Genom dialog och samverkan kan vi föra fotbollens alla parter närmare varandra, öka kunskapen om de utmaningar som finns och reducera onödiga konfliktytor. 

Vi hoppas även att:

  • Polisen slutar betrakta våra fotbollsmatcher som en övning. 
  • Polisen börjar ta sina internutredningar om övervåld på allvar.
  • Polisen omfördelar resurser och återinför sin arbetsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet i syfte att motverka bland annat korruption och matchfixning.

Avslutningsvis vill vi uppmana alla bajare att röja med värdighet och ta hand om varandra, så kör vi över diffen imorgon på både läktaren och planen!

/ Bajen Fans styrelse

Klicka HÄR för att läsa artikeln från Hufvudstadsbladet i sin helhet. Tillbaka