Välkomna till Bajen Fans nya hemsida

Publicerad: 5 februari 2019

Under verksamhetsåret 2018 inledde styrelsen ett arbete med att ta fram en ny hemsida då vår gamla trotjänare till hemsida inte längre höll måttet eller levde upp till de tekniska krav som dagens internetanvändare ställer.

Arbetet med att ta fram en ny hemsida inleddes redan under det uppstartsmöte för 2018-års styrelse som ägde rum på Kvarnen. Under mötet sattes de första kraven, bland annat att sidan skulle vara responsiv, dvs fungera i mobilen. Arbetet med kravställan fortlöpte sedan över sommaren innan vi i september började leta efter en leverantör.

En viktig aspekt när vi letade efter leverantör var att de skulle kunna ta ett helhetsåtagande där design, utveckling, drift och support ingick. Detta var viktigt för att minska det personberoende som tidigare har funnits kring hemsidan. Vi valde därför att vända oss till EVRY där ett team av engagerade Bajare (och några icke-Bajare) gjort ett strålande jobb med att ta fram vår nya hemsida.

Vi vill tacka EVRY för ett gott samarbete och hoppas att ni medlemmar är lika nöjda med den nya hemsidan som vi är!

Tillbaka