Rapport från extra årsmöte!

Publicerad: 24 februari 2021

Igår tisdag så hölls extra årsmöte i föreningen. Frågan som var påkallad var att ge styrelsen möjlighet att göra avsteg från stadga och senarelägga ordinarie årsmöte pga pandemin. Extra årsmötet beslutade enhälligt att låta styrelsen vid behov senarelägga årsmöte max 2månader, dvs till den 31/5-2021.

Under den interima tiden mellan 31/3-31/5 får styrelsen inte fatta beslut som är av betydande karaktär för föreningen.

Kallelse till ordinarie möte kommer framöver på sedvanligt vis.

Tillbaka