Rapport från årsmötet.

Publicerad: 24 maj 2021

Igår förmiddags höll Bajen Fans ordinarie årsmöte i Vitabergsparken. 20st tappra medlemmar kom och gjorde sina röster hörda. Bland besluten så gjordes nyval av två stycken ledamöter Tommy Wahlund och Erkki Koskinen. Dessutom behandlades en motion. Styrelsen föreslog att motionen skulle avslås vilket årsmötet röstade för. Läs motionen och styrelsens yttrande här

Vi tackar samtliga medlemmar för ett fint möte. Vi vill dessutom passa på att rikta ett stort tack till avgående Johanna Sjödin för en fantastisk insats och enormt engagemang dessa två år. Skål!

Här nedan har ni den nya styrelse som röstades fram samt protokoll från årsmötet:

Ordförande:
Jonas Karlsson Öhlin. Omval, 1 år

Kassör:
Niklas Lundström. Sitter kvar, 1 år

Sekreterare:
Ebba Radinger. Sitter kvar, 1 år

Ledamot:
Martin Nilsson. Omval, 2 år
Colin Nairn. Omval, 2 år
Pontus Håkansson. Omval, 2 år
Marcus Beckford. Omval, 2 år
Kalle Strandberg. Omval, 2 år
Kattis Ericsson. Omval, 2 år
Tommy Wahlund. Nyval, 2 år
Erkki Koskinen. Nyval, 2 år

Suppleant:
Martina Locatelli. Omval, 1 år.

Revisor:
Klas Lindahl. Omval, 1 år

Klicka här för att läsa årsmötesprotokoll.

Tillbaka