På förekommen anledning

Publicerad: 27 maj 2022

Föreningsdemokrati är en fundamental del i den svenska idrottsrörelsen, och är en av de allra viktigaste grundbultarna i Hammarby IF.
Bajen Fans har alltid, och kommer alltid, kämpa för 51%-regelns bevarande. Vi vill understryka att dess existens ej är förhandlingsbar, och vi förväntar oss att Hammarby IF samt dess företrädare ställer sig bakom 51%-regelns bevarande genom att ej ifrågasätta legitimiteten i Hammarby IF FFs årsmötesbeslut.

Respektera medlemmarna - respektera föreningsdemokratin!

Bajen Fans

Tillbaka