Kommuniké: Angående IK Frej och Hammarbys framtida talangutveckling

Publicerad: 12 februari 2021

Få i Bajenkretsar kan ha missat IK Frej Täby Herrfotbolls senaste årsmöte och deras utträde ur IK Frej Täby Alliansförening med följande stadgetvingat namnbyte som efterföljd. Få har nog också missat att det som inleddes som ett vanligt samarbete två klubbar emellan utvecklats till någonting annat.

I det här fallet, i motsats till medias tidigare medvetet ofullständiga och felformulerade bild, handlar det inte om ett ondskefullt, kuppaktigt och detaljplanelagt övertagande av en livegen klubb. Det handlar snarare om ett gemensamt beslut baserat på en gemensam förståelse där parterna i slutändan är nöjda efter en tuff och svårnavigerad situation. Vår bestämda åsikt är dock att själva principen att inte ta genvägar uppåt i seriesystemet, oavsett förmildrande tillstånd, ska upprätthållas. Att det finns förklarliga omständigheter är vi fullt medvetna om och vi respekterar ödmjukt sammanhangets komplexitet. Det förändrar inte att det principiella har brutits.

Trots att Hammarby inte är ensamma i Stockholmsområdet om att få platser i seriesystem överlåtna till sig ser vi inte det som ett svepskäl för att undvika ansvar. Vi anser oss inte vilja ha att göra med eller för den delen vara en förening som inte orkar göra det hårda kneg som en plats i de högre divisionerna kräver för att ge en plattform till våra talanger. Vi har respekt för de klubbar som påverkas av att det sportsliga ej får ha sin gång och vi kräver att liknande skeenden i framtiden ska undvikas.

Det är djupt olyckligt att vi, Hammarby, står här med full kontroll över ett STFF som i grunden inte är vår förening och att det därtill är det enda antagna alternativet för vår talangutveckling. Att det dessutom föregåtts av otydlighet och dubbla budskap från styrelsen ger inte mersmak. Det är, enligt oss, inte bara illavarslande ur ett sportmannamässigt perspektiv utan också ideologiskt. Det är dock ett händelseförlopp vi, Bajare, delvis får ta på oss. Vi har inte gett frågan uppmärksamheten den förtjänar utan istället utåt sett förpassat ansvaret till styrelsen med få men framförallt för sena indikationer på att det hade varit en idé att navigera om skutan. Vi har till stor del oss själva att skylla för sitsen vi är i.

Vi vill känna stolthet över hela processen som legat till grund för våra talangers utveckling och när vi nu står här tillsammans i början av 2021 med totalt grepp runt denna fotbollsverksamhet från Täby har vi svårt att känna just det - stolthet. Vi önskar därför att Hammarby Fotboll hittar en lösning för talangutvecklingen som inte innefattar kryphål eller fördelar genom divisionsbyten eller överlåtande av andra föreningars verksamhet.

För föreningen, färgerna och framtiden.

// Bajen Fans, Hammarby Ultras, Ultra Boys, E1 Ultras, Söder Bröder, Hammarbykollektivet och Kompisgänget Bajen

Tillbaka