Bajen Fans bjuder in SEF till möte angående Villkorstrappan

Publicerad: 25 augusti 2021

Efter ett halvår av utredningsarbete nåddes vi i våras av ett tydligt besked från Polismyndigheten: Villkorstrappan var skrotad.

Mats Enquist, Generalsekreterare för SEF, Svensk Elitfotboll, utvecklade beskedet i Sveriges Radio: "Man ska använda sig utav en proportionalitetsprincip, i dialog med fotbollen och klubbarna. Om det är så att det uppstår störningar eller problem så ska vi gemensamt försöka hitta proportionerliga rimliga åtgärder, och tänka mer långsiktigt"

Publiken återkommer till läktaren och morgonen den 30 juli, ett halvår efter beskedet, möts AIK plötsligt och utan föregående dialog av kraftiga publikneddragningar. Händelsen är en bestraffning för ett mindre tifoarrangemang två veckor tidigare. Klubben försöker få till en dialog med Polismyndigheten, men möts av tystnad.

I ett mailsvar till Djurgårdens evenemangsansvarige meddelar NOAs idrottsgrupp att det styrdokument som definierar Villkorstrappan trots tidigare utfästelser ligger kvar oförändrat.

Mats Enquist rapporterar den 11 augusti om att man haft ett nytt positivt möte med polisen där de försäkras om att riktningen som utlovades i våras gäller till 100%. Men det kommer dröja.

14 augusti meddelar polisen via sin kommunikationsavdelning detta:

”Polismyndigheten arbetar med att ta fram ett nytt styrdokument som kommer vara idrottsneutralt, precis som det fortfarande gällande 2016:21 du refererar till är. Tills det nya styrdokumentet är framtaget är det alltså fortfarande det nuvarande som gäller.

Arbetet med att ta fram det nya styrdokumentet har pågått under lång tid men är ännu inte färdigt då Polismyndigheten i perioder behövt omprioritera arbetet på grund av andra frågor kopplat till pandemin.”

De supporterfientliga kollektiva bestraffningarna och oproportionerliga bedömningarna som Villkorstrappan innebär kvarstår alltså, och slår allt hårdare mot den levande svenska läktarkulturen. Vi noterar också att den i våras utlovade dialogen mellan polis och supporterrörelse helt uteblivit, föga förvånande.

Vi ser med oro på framtiden och är rädda för att alla uttalanden från SEF bara är tomma ord och publikfrieri.

Bajen Fans vill därför med detta bjuda in Mats Enquist och SEF till ett möte angående framtiden. Vi hoppas inte SEF slagit av på takten. Supportrarnas trumma måste dåna högre än någonsin, för en levande supporterkultur!Tillbaka