Avskeda Eliasson!

Avskeda Eliasson!

Publicerad: 15 mars 2024

Svensk Elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson har för polisen föreslagit hur tömda läktare bör implementeras som en del av exkluderingsstrategin utan att ge klubbarna kännedom om det. Detta är något som vi i Bajen Fans ser allvarligt på. Eliasson har på egen hand agerat bakom elitklubbarnas ryggar och vi anser att Eliasson har förbrukat sitt förtroende som representant för svensk fotboll.

Eliasson föreslog i slutet av november förra året att tömda läktare ska införas som en del av exkluderingsstrategin för polischefen och idrottsansvarig på NOA Per Engström. I går kväll publicerade Fotboll Sthlm en artikel där det framgår hur Eliasson i mejlkorrespondens med Engström presenterat sitt förslag utan att ge information om detta till klubbarna inom SEF. I mejlkorrespondensen mellan Eliasson och Engström skickade Eliasson en presentation gällande SEF:s ståndpunkt i arbetet mot ordningsstörningar. I presentationen skriver Eliasson “- Måste tydliggöra att en stängd sektion/arena inte är en återgång till villkorstrappan – det är en konsekvens av respektlöst beteende av ett antal supportrar som gör att vi måste ta nästa steg i exkluderingsstrategin för att fortsatt skapa trygga och säkra evenemang.” De organ som finns inom SEF för att diskutera säkerhetsfrågor, säkerhetsgruppen som består av säkerhetschefer från storklubbarna Hammarby, AIK, Djurgården, IFK Göteborg och Malmö FF samt säkerhetsrådet bestående av vd:ar från samtliga klubbar har inte fått ta del av Eliassons förslag.

Vi i Bajen Fans ser allvarligt på Eliassons vilja att använda tömda läktare som kollektiv bestraffning för att motverka ordningsstörningar. Vid sidan om Eliassons förslag finner Bajen Fans det skrämmande att Eliasson som säkerhetschef har denna bild av svensk fotbollspublik. Vi i Bajen Fans står definitivt inte bakom den och vill trycka på hur Eliasson ska vara en representant för klubbarna. Det är även viktigt att belysa det ansvar som supporterkollektivet har tagit, bland annat genom kommunikén från svenska ultrasgrupperingar som skrevs tidigare i år. 

Fotbollspubliken är vad som utmärker svensk fotboll och Bajen Fans värnar om våra svenska läktare. För att skapa trygga matcharrangemang vill vi trycka på vikten av dialog och samverkan mellan alla parter. Bajen Fans har tidigare och kommer fortsatt att yrka på att polisen ska återinföra den dialogmodell där klubbar, supportergrupper och polis samverkade innan, under och efter match för att skapa trygga matcharrangemang tillsammans. För att ett sådant arbete ska kunna ske är dialogen inom SEF och diskuterandet av säkerhetsfrågor med klubbarna av högsta vikt. Därav ser Bajen Fans allvarligt på hur Eliasson valt att gå en annan väg, där dialog och samverkan med klubbarna prioriterats bort. Istället framför Eliasson en vilja att ta i med hårdhandskarna.

Vi förkastar Eliassons föreställning om att tömda läktare kan fungera som en förlängning av exkluderingsstrategin eftersom det tyder på hur oläglig han är för att leda detta säkerhetsarbete. Det är en tydlig markör som visar att Eliasson varken respekterar SEF som organisation eller klubbarna. Eliasson anser att man bör “våga ta beslutet att stänga en sektion eller en arena” till följd av ordningsstörningar och målar upp bilden av att detta är något som klubbarna inte vågar genomföra. Vi fördömer Eliassons tillvägagångssätt och hans sätt att arbeta som på sikt äventyrar svensk fotbolls framtid. Bajen Fans anser att Eliassons förtroende är förbrukat och att han bör lämna sin post som säkerhetschef för Svensk Elitfotboll.

Tillbaka