Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN BAJEN FANS 2013

Mål
(se Stadgar på hemsidan – http://www.bajenfans.se/om-bf/stadgar/)

Bajen Fans har som mål att stödja Hammarby IF vid de tillfällen föreningen medverkar och även värna om medlemmarnas önskemål om fysisk utveckling och atletiska uppbyggnad. Bajen Fans verksamhet ska organiseras enligt demokratiska principer.

För att stödja, och kunna leva upp till Bajen Fans övergripande mål, har vi tagit fram en handlingsplan för 2013.

Prioriterade fokus
Bortaresor
Bajen Fans ambition är att erbjuda bussar till samtliga A-lagsmatcher i herrfotbollen, samt andra större bortamatcher vid efterfrågan från medlemmar. Målsättningen är att erbjuda subventionerade resor i så stor utsträckning det är möjligt. Bajen Fans kommer också att aktivt uppmuntra till subventionerade resor för lokalgrupper utanför Stockholm.

Läktarstöd
Bajen Fans stöttar den aktiva och positiva läktarkulturen hos Hammarbys olika sektioner genom närvaro, stöd till grupperingar gällande tifo och trummor. Föreningen kommer fortsätta opinionsarbetet med att bevara, och utveckla, ståplatsläktare.

Information
Bajen Fans kommer att lägga stort fokus på att utveckla, renodla och förbättra befintliga informationskanaler (hemsida, Facebook, Twitter), där hemsidan är den främsta kanalen. Syftet är att leverera relevant information till medlemmar samt att agera mer interaktivt med medlemmar.

Medlemsrekrytering
Bajen Fans kommer att utgå från en arbetsgrupp med fokus på aktiv medlemsvärvning och utarbetande av strategier. Föreningens målsättning är att utöka den aktiva supporterbasen i Stockholm samt att uppmuntra tillväxten i landets lokalgrupper. Detta är avgörande för att behålla ställningen som Sveriges största supporterförening.

Övriga fokus

Souvenirer och Bajen Fans-produkter
Föreningens ambition är att öppna en komplett webbshop under året. Dessutom vill Bajen Fans förenkla betalningsmöjligheterna, exempelvis betalning via kort, i samband med matcher. Föreningen kommer även att regelbundet informera om möjligheterna att köpa Bajen Fans-ölet.

Event
Föreningen kommer att fortsätta med medlemskvällarna med jämna mellanrum, arrangera tunnelevent inför herrfotbollens hemmamatcher samt arrangera Bajen Fans Cup i sommar. I samarbete med Hammarbys sektioner finns möjlighet att göra punktinsatser vid behov.

Dialog och kommunikation
Bajen Fans lägger stor vikt vid att lyfta och driva viktiga supporterfrågor gentemot Hammarbys sektioner, myndigheter, media, svenska och utländska supporterorganisationer samt övriga svenska supporterföreningar. Föreningen kommer även att utarbeta tydliga strategier för Bajen Fans åsikter i frågor som berör supporterskapet.

Medlemsdemokrati
Målsättningen är att Bajen Fans ska agera med lyhördhet för medlemmarnas förslag samt vara snabba med svar på frågor medlemmar och omgivning. Ambitionen är att föreningens styrelse ska vara synlig i samband med de större sektionernas matcher och andra större event. Föreningen vill även aktivt uppmuntra till deltagande på de större sektionernas årsmöten.