BF Utskott

Bajen Fans har strax under 6000 medlemmar i dag. Det innebär att vi måste ha en jäkligt bra och effektiv organisationsstruktur för att vi ska kunna leva upp till det som förväntas av oss. Avgörande för att mäkta med det är BF:s Utskott. I de inkluderar vi medlemmar i föreningens arbete. De kan engagera sig i, och därmed påverka, det de själva brinner för, och föreningen blir starkare och med ett större perspektiv.

De utskott som finns i Bajen Fans i dag, ser du nedan.

INFORMATIONSUTSKOTTET
Här sker allt informationsarbete. Hemsida, Facebook, Twitter. Här hanteras information som rör sektioner, event, resultat, möten, matcher, manifestationer, styrelseinformation mm.

DESIGNUTSKOTTET
Här hänger gruppen som jobbar med design på våra souvenirer, stickers mm. Ett ruggigt kreativt forum men också ofta med tighta deadlines och krav på hög kvalitet.

RESEUTSKOTTET
Här planeras alla våra resor. Bokningar, offerter, busslistor, bussvärdar, all reseinformation.

EVENTUTSKOTTET
Medlemskvällar, BF Cup, tunnelevent, fester, arrangemang med sektioner osv.

LOKALGRUPPSUTSKOTTET
Bajen Fans lokalgrupper är ca 140 st. För att kunna ta hand om dem, ge relevant information, och för att spinna vidare på idéer kring hur vi kan vidareutveckla dessa, finns det här utskottet.

SUPPORTERFRÅGOR
Här ligger fokus framförallt på supporterskapet, läktarfrågor, pyrofrågor, SFSU-information osv.

MEDLEMSUTSKOTTET
Frågor som rör medlemmar. Medlemsvärvning, strategier etc.

DEBATTFORUM
En grupp som är av största vikt när det gäller att formulera ihop texter som är av en mer kritisk dignitet. När vi behöver göra snabba uttalanden osv. Här bollas texter, ordval och formuleringar in i detalj.

FLAGG-GRUPPEN
Här tas det fram flaggor, banderoller och allt som rör läktaren. Kontakta flaggor@bajenfans.se om du är intresserad av att vara med här.

Vill du hjälpa till i något av utskotten, så kontakta oss via kontakt@bajenfans.se