Angående hyllningsmarschen för Kennedy

Det har kommit till vår kännedom att det på initiativ från supportrar planeras en marsch från Medborgarplatsen till arenan inför Kennedys sista hemmamatch.
Då vi får många frågor om marschen vill vi klargöra att Bajen Fans inte ligger bakom initiativet eller är involverade, och därmed inte kan besvara några frågor kring det.

Kennedy är en av våra största ikoner genom tiderna, så Bajen Fans anser att varje initiativ för att hylla honom är fantastiskt. Han är värd varenda hyllning!
Att olika initiativ tas visar på den stora dynamiken och det stora engagemang som finns i våra supporterled.

Inför premiärmarschen lägger Bajen Fans veckor på förberedelser och samverkan i syfte att göra marschen till en grönvit folkfest som uppskattas även av de som inte själva går i den.

Vi har möten med bland annat polisen, näringsidkare längs Götgatan, Stadsdelsförvaltningen och MTR. Vi hyr in bajamajor och pissoarer, vi ser till att gatorna städas efter oss och att extra soptunnor är utplacerade, bland annat.
Om detta förberedelsearbete har genomförts för hyllningsmarschen till Kennedys sista hemmamatch kan Bajen Fans inte svara på då vi inte är involverade i initiativet.
Vi kan därmed inte ta ansvar för några aspekter av marschen, men hoppas att alla som går den visar hänsyn till varandra, de som bor omkring och Södermalm – vårt hem!