livbojan

Idrottsprojektet Livbojan – ett samarbete med Bajen Fans

I början av 2016 träffar jag, Sebastian Bojassen, min framtida kompanjon och medgrundare av insamlingsstiftelsen Saturnus Jeanette Airen. I varandra finner vi en gemensam nämnare. En strävan att skapa en bättre värld för de några av de mest utsatta människorna i världen, barn i Colombia. Vi slog våra viljor ihop och begav oss till Colombia, ett land som jag har en stark koppling till, båda mina föräldrar kommer därifrån.

Colombia är ett land som har präglats av ett inbördeskrig, maffiakrig, hög kriminalitet, extrem fattigdom och extrema sociala klyftor mellan de som har och de som inte har. Vi besökte utsatta områden som knappt någon utlänning någonsin har besökt. Det som möter oss är människor som lever i total misär och de som är de mest drabbade är barn och ungdomar som bor där.

Utbildning är något obefintlig, arbete är det få som har, el och rinnande vatten är något som saknas. Mitt ibland denna misär och hopplöshet fanns det en ljusglimt som lyste bland alla dessa barn och ungdomar och det är kärleken till fotbollen. Alla spelar fotboll och om man frågar dem vad deras högsta dröm är blev svaret fotbollsproffs om man frågade varför? ”för att jag vill hjälpa min mamma och kunna ge mina syskon ett bättre liv”.

När vi kom hem till Sverige visste vi vad vi ville och behövde göra för att skapa en förändring till den verklighet som vi såg i Colombia. Vi bestämde oss för att starta en egen stiftelse som skulle, inte bara ville, hjälpa människor i Colombia. Insamlingsstiftelsen Saturnus tog form.

Vi beslutade oss att påbörja Saturnus hjälpprojekt i staden Andalucia.  Som många städer i Colombia är Andalucia, en stad med ca 20,000 invånare, en stad med flera socialt- och ekonomiskt utsatta områden där barn oftast tvingas ta en vuxens ansvar i tidig ålder. Det är även en stor risk att dessa barn och ungdomar fastnar i gäng, droger, alkoholism och arbetslöshet. Allt detta leder till att barn och ungdomar oftast berövas möjligheten att bara vara barn då de ställs inför val inget barn ska behöva göra.

I Andalucia vill vi bedriva utbildning, kulturella och idrottsliga aktiviteter där vi måndag – fredag sysselsätter ett visst antal barn och ungdomar som är involverade i våra olika projekt. Saturnus fokuserar på utbildning och organiserade sport-, lek och fritidsaktiviteter för att engagera barn och ungdomar i att utvecklas på det sociala och personliga planet.

Vi vill uppfylla fyra viktiga punkter:

  1. Utveckling av idrottskulturen genom att stödja en grupp av 17 fotbollsspelare både pojkar och flickor.

  1. Sida vid sida av idrottsprojektet ska medlemmarna i idrottslaget uppfylla de utbildningsskyldigheter som de har som krav för att få delta i projektet.

  1. Skapa yrkesutbildningar som gör det möjligt för ungdomar att vara kopplade till olika produktionssektorer. Dessa utbildningar ska bedrivas i fungerande och lämpliga anläggningar för de specifika ändamålen och dess lärare skall vara kvalificerade i yrket de lär ut.

  1. En tillsyn i fysisk och psykisk hälsa genom yrkesverksamma inom allmänmedicin, näringslära, sjukgymnastik och psykologi kan vi erbjuda en helhet av uppmärksamhet till dessa personer som tar del av utbildning och idrottsprogram.

Idrottsprojektet som Saturnus bedriver kallas för Livbojan. Varför namnet Livbojan? Detta namn fick jag tilldelat av Hammarbys underbara supportrar år 2011 när jag gjorde ett viktigt mål som lyckades hjälpa laget i mitt hjärta. Namnet kändes som en självklarhet att använda till detta projekt då det handlar om att finnas där för de som behöver ens kärlek mest. Fotbollen gav mig allt jag hade drömt om, att få springa ut på ett fullsatt Söderstadion med lagkaptensbindeln på min arm är något jag alltid kommer att minnas och värdesätta. Denna dröm som jag fick besannad genom hårt arbete och med drivet att aldrig ge upp är något som jag vill hjälpa dessa barn och ungdomar att också uppnå.

Genom att kunna erbjuda organiserade träningar, idrottsmateriel och en måltid innan och efter träning har vi möjlighet att få deltagarna att välja idrott och utbildning framför ett liv på gatan. Saturnus har en stark tro att idrott skapar aktiva och ansvarstagande individer och i förläggningen ett livaktigt och fostrande civilsamhälle. Barn och ungdomar kan genom idrott rustas med egenmakt i form av självkänsla och självförtroende och dess krafter kan överföras och användas i andra sociala sammanhang.

Detta idrottsprojekt har nu varit igång i mer än 5 månader och resultat har varit väldigt positivt. Vi har fått en stabil grupp med 25 ungdomar mellan åldrarna 10-19år.  Det har vart en kämpig period för mig då ungdomarna inte har haft den bästa tidsförhållningen och disciplinerad närvaro. Men nu är vi äntligen organiserade och ungdomarna har sett en förändring och utveckling i deras fotboll. Vi har lyckats få samarbeten med det lokala universitetet. De har skickat oss en läkarbrigad som har undersökt alla grabbar och pratat med dem om kost och omhändertagande av kroppen.  Vi söker alla typer av samarbeten som kan hjälpa detta projekt att gå framåt samt ge dessa barn och ungdomar ett stöd som de annars inte skulle kunna få.

Vi hoppas nu att kunna ta detta idrottsprojekt till nästa nivå vilket är bildandet av en idrottsklubb. Det ger oss chansen att kunna få tävla på riktigt och ge en större motivation för dessa barn och ungdomar att följa den rätta vägen i livet och hålla sig ifrån gatans farligheter.

Med detta fantastiska samarbete med Bajen Fans kommer vi kunna förverkliga denna dröm att ha ett eget fotbollslag och ge dessa kids en möjlighet att få fullfölja sina drömmar att bli fotbollsproffs. Bajen Fans-Colombia blir ett unikt projekt som kommer att bringa en massa glädje och kärlek och vi får chansen att sprida våra grön-vita färger över Atlanten.

/Sebastian Bojassen

Macintosh HD:Users:Ramisiman:Desktop:IMG_1260.jpg