Bajen Fans styrelse 2017

Tidigare idag hölls Bajen Fans årsmöte i Zinkentältet och en ny styrelse tillsattes. Bajen Fans styrelse 2017 består av;

Sandra Gaye, ordförande (omval, 1 år)
Rainer Holmström, kassör (omval, 2 år)
Åsa Svensson, sekreterare (omval, 1 år)

Ledamöter:

Pontus Håkansson (omval, 1 år)
Valter Jarborg Brenner (omval, 2 år)
Anna Enhagen (omval, 1 år)
Kalle Strandberg (omval, 2 år)
Lucas Andersson (nyval, 2 år)
Malin Karlstrand (nyval, 2 år)
Jeanette Rylander (nyval, 2 år)
Suppleanter:

Patrik Sahlin
Maria Lemberg
Anders Johannesson

Valberedning:

Gabriel Isoz (sammankallande)
Joakim Björnfot
Zeta Enochsson

Styrelsen sammanträder under morgondagen för sitt första ordinarie styrelsemöte, där ansvarsområden inom styrelsen kommer att delas ut. Vi återkommer med en utförligare presentation av styrelsen därefter.

Vi vill rikta ett stort tack till de tidigare ledamöter, som idag lämnade sina poster, för allt jobb de gjort för Bajen Fans.