grow

Grow Söderort – Vinnare av Stockholmsalliansens pris 2015

Christoffer prisad av Stockholmsalliansen

Bajen Fans styrelseledamot Christoffer tilldelades i helgen Stockholmalliansens pris 2015 för sitt arbete med Grow Söderort. Grow Söderort är ett supporterinitiativ som syftar till att ge ungdomar som lever i socioekonomiskt utanförskap möjligheten att se Hammarby Fotboll herrars hemmamatcher. Ungdomar och ideella föreningar har möjligheten att söka säsongskort och Bajen Fans väljer sedan i samråd med Hammarby Fotboll ut de ungdomar/föreningar som tilldelas säsongskort.

Grow Söderort firar 2 år den 5 juli och hittills har 198 säsongskort delats ut. Under hela tiden har Christoffer varit ansvarig för projektet och nu har han prisats av Stockholmsalliansen för sitt engagemang.
Christoffer själv låter hälsa: “Det känns väldigt hedrande och tacksamt att fått ta emot denna utmärkelse. Givetvis vore det inte alls möjligt att göra det här själv, utan priset kan väl snarare ses som ett kollektivt pris till alla dem som på olika sätt stöttat projektet. Min förhoppning är att vi ska hitta nya vägar att utveckla, förbättra och stärka Grow Söderort. Så utmärkelsen ser jag som en bekräftelse på att vi gör något viktigt… samtidigt finns det mycket som kan förbättras och utvecklas.” 

Stockholmsalliansen är en samarbetsorganisation mellan Hammarby, Djurgården och AIK som vill arbeta för en god läktarkultur.