Bajen Fans avslutar snus-samarbetet

På senaste mötet tog Bajen Fans styrelse beslut om att avsluta samarbetet med Tobaccocompany angående Bajen Fans-snuset.

Orsaken är att vi fått klagomål från handlare kring hanteringen, och när vi ställt frågor till snusföretaget så har vi fått helt andra svar än det som handlarna framfört. Vi har inte lagt någon värdering i vad som är rätt och vad som är fel när ord står mot ord, utan vi väljer att avsluta samarbetet då all hantering kring snuset är villkor och förutsättningar som vi inte kan påverka utan vi endast lånar ut vårt varumärke till. Snushanteringen tillhör heller inte vår kärnverksamhet och är inte en verksamhet som vi prioriterar.

Från och med nu kommer inte något Bajen Fans-snus att tillverkas. Däremot kommer det snus som redan tillverkats och som finns kvar i lager att säljas.

Mvh
Bajen Fans styrelse

Slumpmässiga artiklar