Bajen Fans ståndpunkt gällande gårdagen

Bajen Fans har ingen som helst förståelse och tar fullt avstånd från det som inträffade under gårdagen.

Med anledning av det inträffade i går vid Nya Söderstadion känner vi i Bajen Fans att det är otroligt viktigt att visa var vi står i frågan.

Vi har ingen som helst förståelse för hur någon kan placera en bomb vid en arena. Oavsett vem det slutligen visar sig vara och vilket syfte som förväntades uppnås kan vi aldrig förstå att man använder bomber eller andra våldshandlingar som tilltag.

Vår retorik må ha varit onödigt hård vid några ställen tidigare, men att beskylla Bajen Fans eller Hammarby IF för att ligga till grund för ett skarpt bombhot är inte bara befängt, det gränsar till förtal. Att dra kopplingar mellan vår tidigare text och en utplacerad bomb är orimligt ur alla aspekter. Det finns ingen anledning till att någon ur våra led skulle vilja skada vår egen arena eller utsätta andra människor för  livsfara.

Vi är bedrövade över att Nya Söderstadion har blivit utsatt för hot, men vi väljer dock att inte dra några slutsatser innan det finns tydliga bevis för vem som skulle kunna stå bakom.

Med detta hoppas vi att Bajen Fans tydliggjort sin bestämda ståndpunkt i frågan.

 

Med vänlig hälsning

Bajen Fans