En för alla, alla för en

Att vara människa, är en konst. Att dessutom vara en respekterad människa, är en ännu större konst.

Med dagens åtalsbeslut mot Hammarbys SLO (Supporter liason officer) Jakob Uddeholt pga av händelser som utspelades i Norrköping 2010, vill vi från Bajen Fans klart och tydligt redogöra var vi står i frågan.

Och vi står bakom. Vi står enade bakom Jakob, en person som är högt respekterad ur supporterled.

Vi står bakom en person som betytt, och fortsatt betyder enormt mycket såväl för Hammarbys supporterkultur som för t ex Bajen Fans Hockeys existens. En genuin person som med ett aldrig sinande engagemang och övertygelse om enandet av Hammarbys supportar varit en drivande kraft i skapandet av den enorma utveckling Bajen Fans har gjort under senare år. En person som, oavsett tidigare val i livet, i dag valt att arbeta för en positiv supporterkultur och som levererar med bravur.

Bajen Fans anser att ”Jabbe” är en starkt positiv förebild för många unga vuxna på läktarna och ute i samhället idag. Detta har såklart en stark relation till hans historia, då den i sin egenskap ger en SLO:s roll ett bredare perspektiv och större förståelse för de dynamiska krafter som omger ett supporterskap.

Bajen Fans har största förtroende för Jakob Uddeholt. Ingen historia kan ändra det.

Foto: Peter Jonsson