Bajen Fans styrelse tar avstånd från Appelqvists och Magnussons utspel

I lördagens DN publicerades en debattartikel av Henrik Appelqvist och Per Magnusson, där de ifrågasätter supportrarnas makt i fotbollsföreningarna. I artikeln ger de förslag på åtgärder som de menar skulle lösa huliganismen, som att ta bort ståplatser och att riva upp den så kallade 51 % -regeln som innebär att medlemmarna ska ha reglerad rätt att äga 51 % av en förening. En regel som finns till för att privata intressenter inte ska kunna ta makten över medlemmarna, eftersom det ju är medlemmarna som de facto är föreningen.

Herrarna Appelqvist och Magnusson har givetvis all rätt i världen att tycka och skriva precis vad de vill. Problemet är att de på DN Debatt använde titlar som felaktigt gav intrycket att de gjorde det i Hammarbys namn. Magnusson skrev under med titeln advokat och fd styrelseordförande i Hammarby Fotboll AB och Appelqvist med fd vd i Hammarby Fotboll och sin nuvarande position styrelseledamot i Hammarby IF (Hammarbys alliansförening).

I flera medier refererades det sedan till artikeln som om det var Hammarby som låg bakom den. Det kan inte bli mer fel än så.

Per Magnusson är inget mer än just före detta ordförande i Hammarby Fotboll AB, där han som bekant satt som representant för amerikanska minioritetsägarna AEG och inte företrädde Hammarbys föreningsstyrelse. Henrik Appelqvist å sin sida är före detta vd, men sitter också i styrelsen för alliansföreningen Hammarby IF.

Deras utspel har väckt ilska och stora protester hos många hammarbyare och ett stort antal medlemmar har valt att ringa och uttrycka sin avsky för artikeln samt kräva Henrik Appelqvists omedelbara avgång ur alliansstyrelsen.

Appelqvist hade inte föreningen bakom sig när han skrev under artikeln med dess namn, utan gjorde det helt på eget bevåg, vilket naturligtvis är fullkomligt förkastligt och direkt odemokratiskt! Detta är heller inte åsikter som Hammarby Fotbolls sittande styrelse någonsin har uttryckt.

Bajen Fans är står givetvis bakom protesterna fullt ut och kräver Henrik Appelqvists omedelbara avgång från Hammarby IFs styrelse.

Vi står upp för Bajen!

/Bajen Fans Styrelse